Dùng xe lăn đặc biệt sẽ giúp chó di chuyển dễ dàng hơn.