Bulldog là loại chó cụt đuôi phổ biến nhất trên thế giới