Nuôi chó cụt đuôi có sao không? Có gặp vấn đề gì không?